Home

WERK MET MANTELZORGDe combinatie werk met mantelzorg is zwaar en wordt vaak onderschat. Werkgevers krijgen steeds meer te maken met overbelaste medewerkers door de zorgtaken van hun naaste. Het blijkt uit meerdere onderzoeken dat 1 op de 5 werkende mantelzorger is en die heeft naast het werk nog maar amper vrije tijd voor zichzelf. In de zorg is dit zelfs 1 op de 3. Het verlenen van mantelzorg wordt door 50% ervaart als overbelasting en uit zich steeds vaker in een burn-out of depressie. Slechts 45% maakt het niet bespreekbaar op het werk en 50% is onbekend met de wettelijke verlofregelingen. Verder geeft landelijk onderzoek aan dat 59% onvoldoende vrije tijd heeft om mantelzorgtaken uit te voeren en 2/3 van de leidinggevenden heeft 'verlofvrees'.


Stichting BCBrabant (Bijzonder Contact Brabant) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI status). De stichting zet zich in voor kwetsbare mensen. BCBrabant werkt volgens de regels van de ANBI status 2019 en is afhankelijk van giften. De giften worden gebruikt om gratis cliëntondersteuning te kunnen bieden aan inwoners en werknemers in de regio Eindhoven, Kempen en A2 gemeenten. Meer info over BCBrabant vind je op de site www.bcbrabant.nl

Brabant Mantelzorgmakelaars

De ambassadeurs van Stichting BCBrabant

Werk met mantelzorg


Partijen als Movisie, Werkenmantelzorg, Mantelzorg.nl en in opdracht van de overheid is onderzoek gedaan naar de beleving mantelzorg in combinatie met werk. Op deze pagina vind je de resultaten:

 

Feit: mantelzorg kost geld (verzuim)


Voorbeeld verzuim:

 • Bedrijf: 400 medewerkers
 • 133 mantelzorger, 66 zwaarbelast
 • Verzuimpercentage 5%
 • Gemiddeld jaarsalaris € 40.000 (5% = € 2000)
 • 66 (overbelast) x € 2000 = € 132.000 per jaar aan verzuimkosten door overbelasting mantelzorg


Situatie werknemen met mantelzorgtaken


 • Belast werknemer/colléga's niet of te veel met privé
 • Wil loyaal zijn naar werk en privé, maakt uiteindelijk keus voor thuis òf werk
 • Zoekt evenwicht tussen werk en zorgtaken
 • Meldt zich wel/niet ziek, raakt overbelast, ervaart stress, stopt met werken
 • Regelt taken informeel met werk, voelt zich bezwaard richting collega's, voelt minder functioneren
 • Is onvoldoende op de hoogte van het ondersteuningsaanbod en de mogelijkheden werk en zorg te combineren
 • Maakt mantelzorg niet bespreekbaar met leidinggevende

Wat kan Stichting BCBrabant voor je betekenen?


De stichting is van mening dat als je bereid bent elkaar te helpen, je werkt aan een duurzame samenleving, waar ruimte is voor werkgeluk, vrije tijd en zorg voor je naasten. Dit doen we door maatwerk te leveren, want iedere situatie is uniek. Stichting BCBrabant ondersteunt werkgevers door het geven van handvatten voor een goed mantelzorgbeleid. BCBrabant is er om samen met de werkende mantelzorger te zoeken naar een balans tussen werk en mantelzorg voor hun naaste.  

10 x redenen wat een mantelzorgvriendelijk beleid oplevert

 1. Meer productiviteit
 2. Meer loyaliteit en betrokkenheid
 3. Minder ziekteverzuim
 4. Meer vitaliteit en gezondheid
 5. Minder verloop, minder uitval
 6. Behoud van kennis en ervaring
 7. Minder vervangingskosten
 8. Meer plezier in het werk
 9. Meer medewerkerstevredenheid
 10. Positief imago

 

10 x argumenten/redenen om aan de slag te gaan met mantelzorg

 1. Draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur
 2. Mag niet onderbreken in innovatief HR-beleid
 3. Is onderdeel van duurzaam inzetbaarheid
 4. Houdt de werk privé combinatie van werknemers in balans
 5. Zorgt voor wederzijds commitment en flexibiliteit
 6. Geeft uiting aan goed werkgeverschap en MVO
 7. Onderscheidt de organisatie positief van andere organisaties
 8. Versterkt de aantrekkingskracht op nieuw personeel
 9. Verhoogt de gunfactor bij klanten
 10. Draagt bij aan het slagen van de participatiesamenleving

 

5 misvattingen van werkgevers over werk met mantelzorg 

 1. Er zijn geen mantelzorgers in mijn team/in onze organisatie          
 2. Bekendmaken verlofregelingen leidt tot toename gebruik
 3. Mantelzorgvriendelijk beleid kost veel tijd en geld
 4. Privé situatie van werkende mantelzorgers is niet mijn probleem
 5. Als we eraan acht aan besteden, is iedereen straks mantelzorger

Stichting BCBrabant


Heeft de ANBI-status


Kamer van Koophandel : 70340277

 

Rekeningnummer : NL92 RABO 0329 2113 82


Contactgegevens Stichting BCBrabant


Bezoekadres : De Muzenval,  Dijk 7, 5521AW Eersel

 

E-mail : info@bcbrabant.nl


Telefoon coördinator Mart van Diesen: (06)41655416